Hudobná stránka liturgie

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 26. 1. 2016 

 

 

█ ŠTUDIJNÉ INFORMÁCIE

Sylabus Liturgický spev 1 PDF
Sylabus Liturgický spev 2 PDF

Sylabus Liturgický spev 2, externé štúdium PDF

Sylabus Hudobná stránka liturgie 1 PDF

Sylabus Hudobná stránka liturgie 2 PDF

 

 

 

█ DOKUMENTY A PRAMENE

Musicam sacram HTM
1967, inštrukcia o posvätnej hudbe v liturgii, slovenské znenie
 
Sacrosanctum concilium PHP
1963, konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu o posvätnej liturgii, slovenské znenie
 
Všeobecné smernice Rímskeho misála PDF
podža 3. typického vydania Missale Romanum, 2002, slovenské znenie, prevzaté z časopisu Liturgia 18 (2008)
 
 
 

 

█ ŠTUDIJNÉ POMÔCKY

Spevy celebranta podža RM 1980 a LS I 1990 (2011) PDF
notový materiál základných spevov, vybraných Liturgickou komisiou KBS pre výučbu na teologických fakultách v období pred vydaním nového Rímskeho misála
 

 

Liturgický spev I

 

Terminológia PDF

prehžad pojmov od duchovnej po rituálnu hudbu

 

Stratifikácia funkcií hudby v bohoslužbe PDF

prehžad potenciálnych funkcií

 

Notácia gregoriánskeho spevu PDF
prehžad prvkov bezlinajkovej neumatickej notácie a kvadratickej notácie a ich prepis do modernej notácie
 
Prefácia - feriálny nápev PDF
analýza feriálneho nápevu z Druhej eucharistickej modlitby
 
Prefácia - feriálny nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka feriálneho nápevu podža Liturgického spevníka

 

Orácia - sviatočný nápev PDF
cvičné texty na sviatočný nápev orácie s dlhými i krátkym záverom

 

Embolizmus k Modlitbe Pána MP3
inštruktívna zvuková ukážka embolizmu podža Rímskeho misála, s odpoveďou žudu podža Liturgického spevníka
 
Obrad pokoja MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Rímskeho misála
 
 

Liturgický spev II

 

Vežkonočná nedeža, vigília – slávnostné Aleluja MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Vežkonočná nedeža, vigília – obrad „vzkriesenia“ MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Vežkonočná nedeža a Turíce – záverečné prepustenie MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 

Vežký piatok – slávnostná modlitba veriacich PDF

noty z Rímskeho misála

 

Vežký piatok – obrad s krížom MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 

 

Hudobná stránka liturgie I

 

Spevníky a príručky liturgickej hudby PDF
prehžad titulov používaných v slovenskom prostredí
 
Stratifikácia hudby podža miesta jej výskytu v omšovej liturgii PDF
úplný, chronologický prehžad omšových prvkov, v ktorých možno uplatni hudbu alebo spev
 
Stupne spievanej omše PDF
diagram podža inštrukcie Musicam sacram, čl. 28-31
 
Úvodné prežehnanie a 1. formula pozdravu MP3
inštruktívna zvuková ukážka nápevu A podža Liturgického spevníka
 
Úvodný pozdrav, 2. formula MP3
inštruktívna zvuková ukážka nápevu A podža Liturgického spevníka
 

Dialóg pred evanjeliom a po evanjeliu MP3
inštruktívna zvuková ukážka nápevu A
 

Dialóg pred prefáciou MP3
inštruktívna zvuková ukážka dialógu podža Liturgického spevníka

 

Zvolanie po premenení 1 MP3
inštruktívna zvuková ukážka 1. formuly podža Liturgického spevníka
 
Zvolanie po premenení 2 MP3
inštruktívna zvuková ukážka 2. formuly podža Liturgického spevníka
 
Zvolanie po premenení 3 MP3
inštruktívna zvuková ukážka 3. formuly podža Liturgického spevníka

 

Záverečné požehnanie MP3
inštruktívna zvuková ukážka nápevu A podža Liturgického spevníka
 
Záverečné prepustenie žudu MP3
inštruktívna zvuková ukážka nápevu A podža Liturgického spevníka
 

 

Hudobná stránka liturgie II

 

Spoločné modlitby veriacich PDF

smernice z III. vydania liturgickej príručky z roku 1990

 

Záverečná doxológia Eucharistickej modlitby - jednoduchý nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka jednoduchého nápevu doxológie a trojitého amen
 
Krédo I - pastierske MP3
inštruktívna zvuková ukážka celoslovensky záväzného nápevu, Liturgický spevník, č. 611
 

Sanktus I MP3
inštruktívna zvuková ukážka celoslovensky záväzného nápevu, Liturgický spevník, č. 621
 
Modlitba Pána I - gregoriánsky nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka celoslovensky záväzného nápevu, Liturgický spevník, č. 633
 
Evanjelium - nápev A PDF
cvičné texty
 
Evanjelium MP3
inštruktívna zvuková ukážka nápevu A, vrátane dialógu pred a po evanjeliu
 

Pašie na Vežký piatok PDF
Kristove slová, noty z trojzošitu, vyd. r. 1989
 
Pašie na Vežký piatok MP3
inštruktívna zvuková ukážka pašií sv. Jána podža regensburgského nápevu
 
Vežkonočný chválospev na Vežkonočnú vigíliu MP3
inštruktívna zvuková ukážka kratšej verzie
 

 

 

 

█ ĎALŠIE NÁPEVY

Gregoriánsky 1. tónus MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Gregoriánsky 2. tónus MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Gregoriánsky 3. tónus MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Gregoriánsky 4. tónus MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Gregoriánsky 5. tónus MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Gregoriánsky 6. tónus MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Gregoriánsky 7. tónus MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Gregoriánsky 8. tónus MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Gregoriánsky tónusperegrinusMP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Omšový poriadok v latinčine PDF
nápevy podža Graduale Romanum
 
Omšový poriadok v latinčine PDF
nápevy podža Missale Romanum
 
Úvodné prežehnanie a 1. formula pozdravu - nápev B MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka
 
Úvodný pozdrav, 3. formula - nápev B MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka
 
Orácia - jednoduchý nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Rímskeho misála
 
Orácia - sviatočný nápev PDF
cvičné texty v latinčine
 
Orácia - sviatočný starý nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Rímskeho misála
  
Prvé čítanie MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka
 

Druhé čítanie (alebo čítanie pred evanjeliom) MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka
 
Evanjelium a dialógy - nápev B MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka
 
Pašie – regensburgský nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka latinského originálu
 
Pašie na Kvetnú nedežu v roku A MP3
inštruktívna zvuková ukážka pašií sv. Matúša podža regensburgského nápevu
 
Pašie na Kvetnú nedežu v roku B PDF
noty z trojzošitu Pašie, part Kristove slová
 
Pašie na Kvetnú nedežu v roku B MP3
inštruktívna zvuková ukážka pašií sv. Marka podža regensburgského nápevu
 
Pašie na Kvetnú nedežu v roku C MP3
inštruktívna zvuková ukážka pašií sv. Lukáša podža regensburgského nápevu
 

Krédo II – deklamované MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka, č. 612
 
Apoštolské vyznanie viery I – jednoduché MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka, č. 613
 
Apoštolské vyznanie viery II – slávnostné MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka, č. 614
 
Modlitba veriacich - nápev A MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka
 
Modlitba veriacich - nápev C MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka
 
Modlitba veriacich - nápev C, ak sa úmysly iba čítajú MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka
 
Modlitba veriacich - nápev D MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka
 
Modlitba veriacich - nápev F MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka
 
Modlitba veriacich - nápev H MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka
 

Prefácia - slávnostný nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka prefácie, vrátane dialógu, podža Liturgického spevníka
 
Sanktus IV – prešovské MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka, č. 624
 
Sanktus V – pastierske kvintované MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka, č. 625
 
Sanktus VI – bratislavské MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka, č. 626
 
Sanktus VII – lýdické MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka, č. 627
 
Sanktus VIII MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka, č. 628
 
Sanktus IX – slávnostné MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka, č. 629
 
Sanktus (Alžbetina zostava) MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka, č. 753
 
Podhalanské Sanktus MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka, č. 757
 
Prvá eucharistická modlitba MP3
inštruktívna zvuková ukážka epiklézy a opisu ustanovenia Eucharistie
 
Omše za účasti detí - Prvá eucharistická modlitba (Alžbetina zostava) MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka, č. 751
 
Omše za účasti detí - Druhá eucharistická modlitba (Alžbetina zostava) MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka, č. 752
 
Modlitba Pána II - bratislavský nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka, č. 634
 
Modlitba Pána III - mozarabský nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka, č. 635
 
Modlitba Pána IV - slávnostný nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka, č. 636
 
Modlitba Pána V - prešovský nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka podža Liturgického spevníka, č. 637
  
Záverečný pozdrav, požehnanie a prepustenie MP3
inštruktívna zvuková ukážka nápevu B záverečných obradov podža Liturgického spevníka
 
Pohrebné obrady PDF
kompletný notovaný materiál z príručky Pohrebné obrady
 

 

 

 

█ TEXTY O CIRKEVNEJ HUDBE

Bednáriková, Janka: Aktuálne liturgické a spoločenské postavenie gregoriánskeho chorálu na Slovensku. In: Podpera, Rastislav (ed.): Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2007. ISBN 978-80-89135-18-9.

Full text PDF

 

Laitlaus, Ján: Antropologické východiská liturgickej hudby. In: Podpera, Rastislav (ed.): Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2007. ISBN 978-80-89135-18-9.

Full text PDF

 

Laitlaus, Ján: Obnova liturgického spevu na Slovensku. Dva články in Psalterium. ISSN 1802-2774. Roč. 1, č. 1-2 (2007)

Full text PDF1, PDF2

 

Podpera, Rastislav: Hudba v súčasnej liturgii ako predmet výskumu : stratifikácia, determinanty rozvoja. In: Podpera, Rastislav (ed.): Hudba v súčasnej liturgii. Edícia Musicologica Slovaca et Europaea, XXIV. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2006. ISBN 80-89135-07-2.

Full text PDF 

 

Podpera, Rastislav: Liturgická hudba v sociálnom prostredí katolíckej omše

Full text publikácie PDF

 

Podpera, Rastislav: Liturgická hudba z pohžadu kňazov : Otázky liturgickej výchovy, priestoru pre hudbu v liturgii a činnej účasti žudu. In: Podpera, Rastislav (ed.): Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2007. ISBN 978-80-89135-18-9.

Full text PDF 

 

Podpera, Rastislav: Priestor pre hudbu v liturgii. In: Lexmann, Juraj (ed.): Artis musicae exempla nova ritus christiani. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2009. ISBN 978-80-89135-24-0.

Full text PDF 

 

Vežbacký, Ján: Alokácia a využitie liturgicko-hudobnej formy hymnu v omšovej liturgii. In: Lexmann, Juraj (ed.): Artis musicae exempla nova ritus christiani. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2009. ISBN 978-80-89135-24-0. S. 39-46.

Full text in english PDF 

 

 

 

 

█ ZDROJE

Graduale Romanum, 1979.

 

Liturgický spevník I, 1990.

 

Missale Romanum, 2002.

 

Musicam sacram, 1967.

 

Omšové spevy I, MG kazeta.

 

Omšové spevy II, MG kazeta.

 

Pašie, 1989.

 

Podpera, Rastislav: Liturgická hudba v sociálnom prostredí katolíckej omše. Bratislava : ÚHV SAV, 2002.

 

Pohrebné obrady. SSV, 2008.

 

Rímsky misál, 2001.

 

Sacrosanctum Concilium, 1963.

 

 

 

Jmcweb.org Booking